Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dijital uçurumun küresel boyutları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Bilgi ve İletişim Teknolojilerine erişimde ülkeler arasında yaşanan eşitsizlik, diğer bir ifadeyle Global Dijital Uçurum sorunu ele alınmıştır. Dünya Bankasının gelir gruplarına göre ülke ayrımı dikkate alınarak Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler arasındaki Dijital Uçurum çeşitli göstergelerle ortaya konulmaya çalışılmış ve Türkiye’nin bu bağlamda hangi noktada olduğu tartışılmıştır. Bir çok eşitsizlik gibi dijitalleşme alanında da ülkeler arasında belirgin bir uçurumun olduğu ve bu uçurumun gelecek yıllarda önemli tartışma konularından ve küresel sorunlarından biri olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it has been discussed the inequalities in accessing and using Information and Communication Technologies as named Global Digital Divide. It has been tried to emphasis Digital Divide between developed and developing countries by using miscellaneous indicators with respect to World Bank country classification and to investigate Turkey’s situation on that context. Consequently, it can be said that there is an inequality in digitalization among countries as other inequalities and this inequality can be an important issue and a global problem that will be discussed in the future.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :