Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Consumer guilt: a model of its antecedents and consequences

Yazar kurumları :
Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Consumer guilt is a feeling which results from one's recognition of having failed to achieve or violated internalized personal or social moral standards in the context of consumption. The present study aims to contribute to current knowledge of consumer guilt by offering a comprehensive structural model of consumer guilt, its antecedents and consequences. The findings reveal that regret due to action, regret due to inaction, transgression of norms, self-control failures and indulgence in hedonic desires are the antecedents that significantly explain consumer guilt. Among coping responses studied in literature, only the ones that relate to reparative action, psychological repair work and justification significantly loaded to coping responses factor. Comparison of respondents with high and low guilt scores revealed significant differences.

Özet İngilizce :

Tüketicilerde suçluluk duygusu bireyin, tüketim bağlamında, içselleşmiş kişisel ya da sosyal ahlaki standartları ihlal ettiğini ya da bu standartlara erişemediğini fark etmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerdeki suçluluk duygusu, öncül değişkenleri ve sonuçları üzerine geniş kapsamlı yapısal bir model ile ilgili literature katkıda bulunmaktır. Bulgular eylem veya eylemsizlik nedeniyle pişmanlık, normların aşılması, kendini kontrol hataları ve hedonik arzulara olan düşkünlüğün tüketicilerde suçluluk duygularını anlamlı bir şekilde açıkladığını ortaya koymaktadır. Literatürde incelenen başa çıkma tepkileri arasında sadece düzeltici eylem, psikolojik olarak kendini rahatlatma ve mazeret bulma gözlemlenmiştir. Yüksek ve düşük suçluluk skorlarına sahip katılımcılar anlamlı olarak farklılık göstermektedirler.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :