Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çekici faktörlerin destinasyon seçimine etkisi: dalyan örneği

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
826
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma da Dalyan’a özgü çekici faktörlerin turistlerin tatil yeri seçimindeki etkisi araştırılmıştır. Çekici faktörlerin, tüketicilerin destinasyon seçiminde ve buna bağlı olarak satınalma kararlarında önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, önce kavramsal çerçeve oluşturulmuş sonra turistlerle yüzyüze yapılan anket çalışması yardımıyla veriler toplanmıştır. Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel olarak verilerin analizi yapılarak değişkenler dört faktör altında incelenmiştir. Daha sonra yapılan regresyon analizi ile Dalyan’a özgü çekiciliklerin turistlerin Dalyan’ı seçmelerindeki etkisi araştırılmıştır. Dalyan’a özgü tüm çekici faktörlerin turistlerin destinasyon seçim kararları üzerinde önemli derecede etkisinin olduğunu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study examines Dalyan’s specific pull factors (attractiveness factors) influenced for tourist holiday destination choice. It’s known that the pull factors have a significant influence of consumers in the selection of destinations and hence, buying decision. In this context, first the conceptual framework was conducted and then data were gathered from tourists with the help of a questionnaire which is conducted face to face. By analyzing data descriptive and inferential statistically variables have been examined under four factors. Then, with the regression analysis of Dalyan’s specific attractions was investigated tourist attraction in selected. The results of the study show that pull factors are effective on tourists’ destination choice.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :