Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bütçesel kontrol ve gevşeklik ilişkisinde bütçesel katılım, dağıtımsal adalet ve iletişimin rolü

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Kazakistan’da imalat sektöründe yer alan 360 yöneticinin katılımından oluşan örneklemi esas almaktadır. Çalışmanın amacı yöneticilerin bütçesel gevşeklik eğilimi ile bütçesel kontrol, katılım, dağıtımsal adalet, görev ve performans iletişimi arasındaki etkileşimi incelemektir. Çalışmanın sonuçları bütçesel gevşeklik ve katılım arasında doğrudan bir ilişkinin olmadığını ancak, bütçesel gevşekliğin, bütçesel kontrol, dağıtımsal adalet ve görev iletişimine doğrudan bağlı olduğunu göstermektedir. Sonuçlar dağıtımsal adalet ve bütçesel katılım arttığında bütçesel gevşekliğin azaldığını, bütçesel kontrol ve görev iletişiminin artması durumunda ise gevşekliğin arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca performans iletişimi görev iletişimi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.

Özet İngilizce :

This study focused on a sample of 360 managers from the manufacturing industry in the Kazakhstan. The objective of the study was to examine the propensity to create budgetary slack through the interaction of budgetary control, participation, distributive fairness, task communication, and performance communication. The results of the study indicated there was not a direct link between participation and slack but there was a direct relation from the budgetary control, distributive fairness, and task communication to slack. The results suggest that slack was lowest when distributive fairness, and participation, were high, and that slack was highest when the budgetary control, and task communication were high. In addition to performance communication affects task communication positively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :