Yıl 2019, Sayfalar 69 - 88 2019-08-26
Meta-Analiz: Finans Çalışmaları Üzerine Bir Tartışma
Değer ALPER,Muhammed Fatih AYDEMİR
17 261

Öz Günümüzde gerek teknolojik imkanların artması, gerekse bilginin küreselleşmesi bilimsel araştırmaların nitelik ve kapsamını da olumlu etkilemiştir. Bu yönde önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Bu sürecin getirdiği önemli bir gelişme ise belirli konularda yapılan araştırmaların artmasıyla birlikte karmaşık sonuçların elde edilebilmesidir. Sosyal bir bilim dalı olarak finans alanında yapılan çalışmaların konuları aynı olsa bile karmaşık sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda finans alanında yapılan çalışmaların bir araya getirilerek sadeleştirilmesi ve daha anlaşılabilir sonuçların çıkarılması gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda bilimsel bulguların gözlemlenen olguları açıklayıcı bir niteliğe dönüşmesi için de gerekli olmaktadır. Meta-analiz, bu karmaşık sonuçların tekrar ele alınması ve kullanılan istatistiki yöntemler ile çalışmaları sentezleyici bir rol oynamaktadır. Belirli bir konuda yapılan bağımsız araştırmaların genel sonucunu vermesi yönüyle meta-analiz, karar verme açısından önemli bir analiz metodu olarak görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı meta-analiz süreci ve finans alanında meta-analiz yöntemi ile ilgi bir tartışmaya yer vermektir.

Anahtar Kelimeler

Meta-analiz, Finans, Firma Performansı, Etki Büyüklüğü, Yayın Yanlılığı
Abramson, J. H. - Abramson, Z. H. (2001), “Making sense of data. A Self-Instruction manual on the interpretation of epidemiological data”, Oxford University Press, New York.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2019


Makalenin Yazarları
Değer ALPER
Muhammed Fatih AYDEMİR