Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Brand communities in the axis of socializing customers: sample of volkswagen beetle owners, turkey

Yazar kurumları :
Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty of Business, Department of Business Administration, Production Management and Marketing Division 1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Alongside traditional media in which brands communicate with their customers, the platforms which provide interaction between customers and the brand come into prominence. In these platforms, mutual interaction ismore considerable customers have chance to be closer to other customers by having conversation via these platforms. One of the most significant consequences of this case is brand communities. Brand communities are a kind of social group and these are the brand communication channels that ever socializing customers consider them as a tool of self expression. Beside this, it also provides a multiple relationship network between the brand and customers.This study intends to examine Volkswagen Beetle Turkey Organization that is one of the brand communities based on conducting relations between the brand and its enthusiasts as an essential point. Literature review and results of the survey applied to the community members have taken place in the study. For this purpose, first brand community concept has been addressed and then Volkswagen Beetle brand has been evaluated for what it brings to marketing communication by a questionnaire which contains statements about participation, identification with virtual community, satisfaction with virtual community, degree of influence, word of mouth, brand image, community loyalty and interaction preference.

Özet İngilizce :

Markaların müşterileri ile iletişim kurduğu geleneksel kanallar dışında, karşılıklı etkileşimin daha fazla olduğu, markanın müşteriler arası iletişimini ve birbirlerine daha yakın olmalarını sağlayan, onlara bir ürün ve hizmetin yanı sıra bir değer olarak "yaşam biçimi" sunan platformlar önem kazanmaya başlamıştır. Bu durumun en önemli sonuçlarından birisi marka topluluklarıdır. Marka toplulukları bir çeşit sosyal gruptur. Bu topluluklar giderek daha da sosyalleşen müşterilerin kendilerini ifade etme aracı olarak gördükleri, marka ve diğer müşterilerle çoklu bir ilişki ağı sunan marka iletişim kanalıdır. Bu çalışma, marka ve markanın hayranları arasındaki ilişkileri yapılandırma temeline dayalı marka topluluklarından birisi olan Volkswagen Beetle Türkiye organizasyonunu incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada literatür taramasına ve topluluk üyelerine uygulanan anket çalışmasının sonuçlarına yer verilmiştir. Bu amaçla, ilk olarak marka topluluğu kavramı ele alınmış olup, Volkswagen Beetle markasının pazarlama iletişimine getirdikleri; topluluk kimliği, topluluk tatmini, etkililik, ağızdan ağıza iletişim, marka imajı, etkileşim derecesi ve topluluk sadakati gibi alt yüzeylerden oluşan bir anket çalışması ile değerlendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :