Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir kamu malı olarak sosyal sermaye ve yoksulluk ilişkisi (social capital as a public good and its relationship with poverty)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda sosyal sermaye kavramı gerek sosyolojik ve gerekse ekonomik teoride ele alınmakta ve günlük kullanılan bir kavram haline gelmektedir. Özellikle ekonomik açıdan kavram, ekonomik büyüme, gelişme ve verimlilik konularına odaklanmıştır. Bu açıdan sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişme için çok geniş bir çerçeve sunduğu söylenebilir. Bu çalışmada sosyal sermayenin toplumun performansını uzun dönemde etkileyen bazı kaynakların kullanılması ile elde edildiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, sosyal sermayenin çıktıları itibariyle bir kamu malı olduğu varsayımı yapılacaktır. Kamu malı niteliği ile soysal sermayenin her bir çıktısı toplumdaki bireylere çeşitli şekillerde ulaşmakta ve fayda sağlamaktadır. Yoksulluğu azaltmaya yönelik müdahaleler ise doğası gereği sadece yoksulluk üzerinde değil, toplumdaki formal ya da informal kurumlar ile toplumdaki farklı sosyal ağları da olumlu olarak beslemektedir. Nitekim çalışmada sosyal sermaye ile yoksulluk arasındaki ilişkiler incelenmeye çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In recent years, the concept of the social capital has become one of the most popular exports from sociological and economical theory into everday language. Espacially, in economics concept focuses on the economic growth, development and productiviness. It’s concequences in the broader framework for sustanable economic growth and development. 338 In this study social capital accepted as the result of the use of some resources benefits of which can influence the performance of the community for a long period of time. For these reasons, the outcomes of social capital are assumed to the nature of a public goods. Being a public good, each outcomes of social capital distribute many different types of benefit to all members of the community. Whatever their nature is interventions to reduce poverty should be designed not only to have an immediate impact on poverty, but also to foster a rich network of cross-cutting ties within society and between society's formal and informal institutions. This paper tries to present these relationships between social capital and poverty.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :