Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişsel tarz ve öğrenme biçiminin öğrenci performansı açısından önemi: işletme fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bilişsel tarz, öğrenme stratejileri ve becerilerinin farklı öğrenme ortamlarında öğrenme performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin dört farklı bölümünde eğitim gören 2.-4. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu çalışma örneklemi toplam 310 kişiden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlar bilişsel tarz farklılıklarının ve kullanılan öğrenme stratejilerinin öğrenci performansı açısından önemli olduğunu gösterirken, bir beceri ölçütü olarak alınan ÖSYM TM puanı öğrenci performansı ile ilişkili bulunmamıştır. Çalışmada elde edilen bir diğer önemli bulgu ise, öğrenme stratejisi kullanımlarının öğrencilerin bilişsel tarzına bağlı olarak farklılıklar göstermesidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study has aimed to investigate how cognitive style, learning strategy and skill differences influence student performance in different learning environments. In this respect, the study sample consisted of 310 students studying in four different departments of the Business Administration Faculty of Dokuz Eylül University. Results show that cognitive styles and learning strategies are important in explaining student performance, while the university admission test as a measure of student skills had no effect on student performance. An other important finding was that the use of learning strategies differed with respect to cognitive styles.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :