Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi sistemlerinde olumsuz senaryolar ve çaykur uygulaması (negative scenarios in information systems and it’s application of çaykur)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi sistemlerinde birtakım olumsuzlukların ortaya çıkması durumunda meydana gelecek zarar ve kayıpların asgari düzeyde olmasını sağlamak için muhtemel olumsuzlukların tespit edilmesi gerekir. Önem seviyelerine göre belirlenen olumsuzlukların belirli bir periyotta gerçekleşme ihtimali ve sebep olacakları zararlarına göre sıralanarak çeşitli senaryolar üretilir. Herhangi bir senaryonun işlemeye başlaması durumunda öngörülen adımların uygulanması ile en az zarar veya zararsız bir şekilde olumsuzluktan çıkılıp normale dönülmesi için karar vericilerin bunları önceden planlamış olması gerekmektedir. Bu çalışmada Çay işletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı yaş çay işleme fabrikalarında bilgi sistemindeki olumsuzluklar ile ilgili durum tespiti amacıyla anket çalışması Ģeklinde inceleme yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is necessary to determine the probably negativenesses to keep the occurred damages and losses in minimum in case of some negativenesses occurred in information systems. Different scenarios are produced by arranging the negativenesses determined in according to the level of significance in according to probable of realization in certain period and damages to which it causes. The decision makers must plain the suitable behaviour to get out from negativenesses with less harm or harmless before any scenario occurs. In this study, the examination as the public survey was performed in order to determine the case related to negativeness in information systems at fresh tea factories in Çaykur Company. The results were evaluated and suggestions were made.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :