Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beta katsayılarının tahmini: istanbul menkul kıymetler borsası üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Sistematik risk ölçütü olarak ifade edilen beta (β) katsayısı, hisse senedinin getirisi ile pazar getirisi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu çalışmanın amacı beta katsayısının gelecekte ulaşacağı değerin tahmin edilmesidir. Bu bağlamda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'nda işlem gören 74 hisse senedinin 2003 – 2011 dönemleri arası günlük verileri kullanılarak aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle tarihi beta katsayıları hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan beta katsayılarının rastsal olup olmadığı Levin, Lin ve Chu (2002) ve Im, Pesaran ve Shin (2003) tarafından önerilen panel birim kök testleri ile incelenmiş ve havuzlanmış regresyon yöntemi ve buna bağlı limit teoremi kullanılarak betaların gelecekte alacağı değerler tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar betaların rastsal olmadığını ve ortalamaya dönme eğilimi içerisinde olduklarını göstermektedir. Ayrıca aylık süreçte tahmin sonuçlarından yıllık süreçte tahmin sonuçlarına doğru ilerledikçe betaların artmakta olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde ortalamanın altıda kalan betalara ait hisse senetlerine yatırım yapılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As a systematic risk parameter, the beta (β) coefficient shows the relation between stock and market. The aim of this study is to estimate the future value of beta coefficient. Accordingly, utilizing with the daily data, historical beta coefficients for 74 common stocks of Istanbul Stock Exchange (ISE) is computed on monthly quarterly, semiannually and annually for the period 2003 – 2011. Afterwards the panel unit root tests proposed by Levin, Lin and Chu (2002) and Im, Pesaran and Shin (2003) is employed to reveal if the betas are on a random walk. Meanwhile pooled regression analysis and limit theorem is utilized to estimate the future value of betas. The results of the study indicate that betas are not on random walk and they are on mean reversion. Consequently the expected beta result seems to increase with the increase in the period. These results could be considered as investing to the stock where betas under mean value for investors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :