Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Apc (amerikan verimlilik merkezi) çok faktörlü verimlilik ölçme modeli ve bir uygulama (apc (american productivity center) multifactor productivity measurement model and an application)

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
752
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel Pazardaki rekabet ortamında varlığını sürdürmek isteyen bir örgütün, firma içinde verimlilik düzeyini izlemesi önemli bir yönetim fonksiyonudur. APC (Amerikan Verimlilik Merkezi) modeli, firma bazında çok faktörlü bir verimlilik ölçme modelidir. Yöntem, verimlilik performansını doğrudan firmanın karlılığına bağlamaktadır. Bu prosedürlerin üstünlüklerinden en dikkate değer özelliği, geleneksel rasyo yaklaĢımlarının ötesinde yöneticilerin daha yatkın oldukları ve daha rahat anladıkları finansal bir dille verimliği açıklama yeteneğidir. Bu durum ölçme prosedürlerinin performans izleme ve karar verme araçlarına daha uygulanabilir olmasını ve firmanın tüm yönetim süreçlerine bütünleĢik bir parça haline gelmesini sağlar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Monitoring the level of productivity within a firm is an important management function if that organization is to remain competitive in today’s market place. APC model a multifactor productivity measurement model at the firm scala. Method is to link productivity performance directly to the profitability of the firm. These procedures have several advantages. Over the more traditioanal ratio approaches, most notably the ability to express productivity in financial language that managers are familiar with and can understand. This allows the measurement procedures to became a more viable performance monitoring and decision support tool to become an integral part of the overall management process of the firm.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :