Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An approach based on triz methodology and servqual scale to improve the quality of health-care service: a case study

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bayburt University Faculty of Engineering Department of Industrial Engineering1, Bayburt University Faculty of Engineering Department of Civil Engineering2
Görüntülenme :
655
DOI :
Özet Türkçe :

A new innovative approach based on theory of inventive problem solving (TRIZ) and the quality service measurement scale (SERVQUAL) is proposed to improve the quality of health-care service. TRIZ is used at a wide range of area in industrialized countries to solve problems, while SERVQUAL is used very extensively to measure quality of service sector (especially in health-care service) by many researchers. Su et al. (2008) proposed a systematic framework based on TRIZ to solve the service quality problems. The aim of this study is to develop a methodology to improve the quality of health-care service sector by adapting the SERVQUAL scale parameters to TRIZ in the light of the study by Su et al. (2008). Firstly, we mapped the determinants of SERVQUAL scale with the analogical explanations of the 39 TRIZ engineering parameters. Then, questionnaire was prepared for confirming our study. Questionnaire was applied to ten doctors (three of them are Professors (academic) and the rest of them are regular doctors) at the Atatürk University Hospital in Turkey. Finally, a case study was conducted to show how to apply this new innovative approach. Application area of TRIZ is extended thanks to this study.

Özet İngilizce :

Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için yaratıcı problem çözme teorisi (TRIZ) ve hizmet kalitesi ölçüm skalasına (SERVQUAL) dayanan yeni bir yenilikçi yaklaşım önerilmiştir. SERVQUAL servis kalitesinin ölçümü için (özellikle sağlık hizmetlerinde) yaygın şekilde kullanılırken, TRIZ, sanayileşmiş ülkelerde sorunların çözümü için geniş bir alanda kullanılmaktadır. Su et al. (2008), servis kalitesi ile ilgili problemlerin çözümü için TRIZ'e dayanan sistematik bir çerçeve önermiştir. Bu çalışmada ise, SERVQUAL skalasının parametrelerini TRIZ'e adapte ederek, sağlık hizmetleri sektörünün kalitesini arttırmak için Su et al. (2008)'ün çalışması ışığında bir metodoloji önerilmektedir. İlk olarak TRIZ'in 39 mühendislik parametresinin SERVQUAL skalası ile benzeşen boyutları eşleştirilmiştir. Sonra çalışmamızı doğrulamak için anket formu hazırlanmıştır. Anket formumuz, Türkiye'de, Atatürk Üniversitesi Hastanesindeki on doktora(3'ü profesör diğerleri uzman doktor) uygulanmıştır. Son olarak, bu yeni yenilikçi yaklaşımın nasıl uygulanacağını göstermek için bir örnek uygulama yürütülmüştür. TRIZ'in uygulama alanı bu çalışma sayesinde genişletilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :