Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ambalajlı gıda ürünlerinde tüketicilerin etiket duyarlılığındaki değişimler

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Etiketler, ürünle ilgili değerli bilgiler taşımaları açısından tüketiciler, işletmeler ve devlet açısından önemli bir konudur. Son yıllarda özelikle gelişmiş ülke tüketicilerinin etiket duyarlılıklarında belirgin bir artış eğilimi olduğu ortaya konulmasına karşın, ülkemizdeki durumu ortaya koyan karşılaştırmaları çalışmaların sayısı son derece azdır. Tüketicilerin etiket duyarlılıklarını son on yıl önceki durum ile karşılaştırma amacını taşıyan araştırmada, geçen süre içinde tüketicilerin bilgi inceleme düzeylerinde belirgin artışların olduğu ve gelir düzeyleri, cinsiyet farklılıkları ve çalışma durumlarının da etiket inceleme üzerindeki etkisini kaybettiği saptanmıştır. Etiket üzerindeki bilgilerin ise önem sıralarında da bazı değişiklikler saptanmıştır. Bunlardan en önemlisi de fiyatın ikinci sırada 4. sıraya gerilemesidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Labeling is important subject for consumers, firms and government bodies since it carries the significant information. Although it was determined with many studies that the consumers in the developed countries are increasingly becoming sensitive towards labels, there are a handful of studies investigating the consumers’ sensitivity on the labels in Turkey. In the current study, the aim was to make comparisons on the consumers’ sensitivity towards labels with ten years ago. It was identified that the level of consumers’ information acquisition increased and the effects of income, gender, and occupation on the label checking diminished. The study also determined that there are some changes in the order of different information on labels. The most important change is that price moved from second place to fourth.

Anahtar kelimeler :

Tag ,

Product ,

Price ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :