Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif kur rejimi sınıflama yöntemi: yükselen piyasa ekonomileri üzerine bir analiz (an alternatıve method for exchange rate regıme classıfıcatıon: an analysıs of emergıng markets)

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, yükselen piyasa ekonomilerinde 1962-2006 döneminde resmen ilan edilen (de jure) kur rejimleri ile fiilen uygulanan (de facto) kur rejimleri arasında bir farklılık bulunup bulunmadığı belirlenmeye çalışılmış ve bu amaçla alternatif bir kur rejimi sınıflandırma yöntemi geliştirilmiştir. Ayrıca 1973-1999 dönemi için söz konusu ekonomilerde “iki kutup hipotezinin” ve “dalgalanma korkusu hipotezinin” geçerliliği test edilmiştir. Alternatif sınıflama yöntemi ile elde edilen bulgular ilgili dönemde resmen ilan edilen ile fiilen uygulanan kur rejimleri arasında ciddi farklıklar olduğu yönündedir. Bu alternatif yöntemle elde edilen sonuçlar yükselen piyasa ekonomilerinde iki kutup hipotezini destekleyecek bulgulara ulaşamazken, dalgalanma korkusu hipotezini destekleyecek bulgulara ulaşmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper, it is aimed at determining whether there is a difference between the de jure and de facto exchange regimes in emerging market economies for the period 1962-2006 or not, and to do this, an alternative method for exchange rate regime classification is developed. Besides, the validity of “the bipolar hypothesis” and “fear of floating” in the economies at issue over the period1973-1999 is tested. The findings of the alternative classification method say that there is a serious difference between the de jure and de facto regimes in the period under discussion. While the findings don’t support the bipolar hypothesis, the results approve the existence of the fear of floating in emerging market economies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :