Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademik çalışma ortamında yapısal ve psikolojik güçlendirmenin duygusal bağlılık ve iş doyumu üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
759
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, yapısal ve psikolojik güçlendirmeyi, duygusal bağlılık ve iş doyumu ile ilişkilendiren bir modeli test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda geliştirilen model, İzmir'in iki büyük devlet üniversitesinde, toplam 25 fakültede görev yapan 243 araştırma görevlisinden elde edilen veriler ışığında yapısal eşitlik modellemesine göre test edilmiştir. Analizler sonucunda kabul edilen model, (a) yapısal güçlendirmenin psikolojik güçlendirme üzerinde doğrudan ve pozitif yönde etkisi olduğunu, (b) psikolojik güçlendirmenin iş doyumu ve duygusal bağlılık üzerinde doğrudan ve pozitif yönde etkisi olduğunu, (c) yapısal güçlendirmenin iş doyumunu psikolojik güçlendirme aracılığıyla dolaylı olarak pozitif etkilediği, duygusal bağlılığı ise hem psikolojik güçlendirme aracılığı ile dolaylı yoldan hem de doğrudan ve pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

This study is designed to test a model which relates the concepts of structural and psychological empowerment to affective commitment and job satisfaction. The model is tested by structural equation modeling in the light of the data which was obtained from 243 research assistants who work in 25 faculties of the two big state universities in Izmir. Final model that is accepted due to obtained analysis results suggests that (a) structural empowerment has a direct and positive effect on psychological empowerment, (b) psychological empowerment has direct and positive effects on both affective commitment and job satisfaction, and (c) structural empowerment has an indirect and positive effect on job satisfaction and both indirect (through psychological empowerment) and direct, and posifive effects on affective commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :