Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adalete verilen değerin adalet algıları üzerindeki etkisinin sorgulanmasına ilişkin bir araştırma (an inquiry about the effect of justice value on justice perception)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel adalet ile ilgili çalışmalarda adaletin bireyler için değerli olduğu varsayımından hareket edilmektedir, adaletin bireyler için ne kadar değerli olduğu ise sorgulanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yazında yeterince üzerinde durulmamış olan, değerler ile örgütsel adalet algısının farklı boyutları arasındaki ilişkileri sorgulamak ve özellikle adalete atfedilen göreli değerin, adalet algılarını farklılaştırıp farklılaştırmadığını incelemektir. Araştırma sonuçları işlemsel adalet algısı boyutu için bu farklılaşmayı doğrulamamakla birlikte, dağıtım adaleti ve etkileşim adaleti algılarının, adalete atfedilen göreli değere göre farklılaştığını göstermektedir. Adalete atfettikleri göreli değer yükseldikçe kişilerin adalet algıları olumsuzlaşmaktadır. Bu ilişkiyle ilgili daha çok sayıda araştırmaya gereksinim olmakla birlikte, bu sonuca dayanarak, bundan sonra yapılacak adalet algılarına ilişkin çalışmalarda, adalete atfedilen göreli değerin dikkate alınması, özellikle adalet algılarının sonuçlarının incelendiği çalışmalarda adalete atfedilen değerin moderatör olarak etkisinin sorgulanması yararlı olabilecektir.

Özet İngilizce :

Organizational justice researches assumed is that justice is valuable for everyone. But these researches never examined how justice is valuable and how values affect organizational justice perceptions. The aim of this research is to examine the relations between justice value and organizational justice perceptions. The results of this research don’t confirm the relation for the procedural justice dimension. But the relation is confirmed for the other two dimensions. People who find justice more valuable, percept distributive and interactional justice more negatively. Justice value should be examined at least as a moderator in further studies

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :