Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A quality measurement framework for turkish firms: validation of an instrument

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Turkish Armed Forces1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Toplam kalite yönetiminin geçtiğimiz on yıl içerisinde artan önemine rağmen, Türkçe literatürde kritik kalite faktörlerinin belirlenmesi ve kullanımına yönelik sistematik bir çaba bulunmamaktadır. Bu eksikliği gidermek amacı ile bu çalışmada, Saraph ve diğ. (1989) tarafından belirlenen kritik kalite faktörlerinin Türk firmaları için geçerli olup olmadığı sorgulanmıştır. Bunun için orijinal soru formu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) üyesi 400 firmaya gönderilmiş olup, ankete 84 firma cevap vermiştir. Bu firmalardan elde edilen veriler kullanılarak ölçeğin güvenilirlik ve geçerliği test edilmiştir. Analiz sonuçları, Saraph ve diğ. tarafından geliştirilen ölçeğin Türk firmalarının kalite yönetimi uygulamalarını değerlendirmek için kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu göstermektedir. Ölçeğin kullanım alanları ayrıca tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Despite the increasing popularity of total quality management (TQM) during past decade, there is no systematic attempt had been made in Turkish literature to organize and synthesize the various sets of critical quality factors. To overcome this limitation, the present study attempted to determine if the TQM critical factors identified by Saraph et al. (1989) were pertinent to Turkish firms. The question form was sent to 400 members of Small and Medium Industry Development Organization (KOSGEB) with 84 responding. Using data from these firms, reliability and validity of an instrument is tested. In conclusion, the researcher determined that, the instrument developed by Saraph et al. appears to be reliable and valid for the measurement of the quality management practices of Turkish firms. A framework for application of an instrument also discussed

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :