Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yasama Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

YAYIN KURULU

Doç. Dr. Ahmet YILDIZ

Dr. Fahri BAKIRCI

Dr. Hikmet TÜLEN

Ercan DURDULAR

Habip KOCAMAN

Semra GÖKÇİMEN

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Erdal ONAR

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsnü ERDEM

Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. İlter TURAN

Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Merih ÖDEN

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ö. Faruk GENÇKAYA

Marmara Üniversitesi

Dr. irfan Neziroğlu

TBMM Genel Sekreteri

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TURHAN

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal GÖZLER

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN

Polis Akademisi

Dr. Muhammed BOZDAĞ

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı