Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Sahibi:Uşak Üniversitesi Adına 

Prof. Dr. Sait ÇELİK
Rektör

 

Editörler

Doç. Dr. Musa ÇİFCİ

Yrd. Doç. Dr. Erol DURAN 

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN

Prof. Dr. Lütfi ÖZAV

Prof. Dr. Saim SAVAŞ

Doç. Dr. Cemil YÜCEL

Doç. Dr. Hakkı ODABAŞ

Doç. Dr. Lütfullah TÜRKMEN

Doç. Dr. Talip YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Hasan AKDAĞ

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKKAŞ

Yrd. Doç. Dr. Adem DURU