Cilt: 9 Sayı : 1
Veteriner Hekimliği ve Empati
Veterinary Medicine and Empathy
Emine TÜRKMENOĞLU

89 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Anonim. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/ haberler/ psikoloji/ S-465-5.pdf. Erişim Tarihi: 04 Kasım 2008a.
Emine TÜRKMENOĞLU