Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İMTİYAZ SAHİBİ / Published by Prof. Dr. Remzi FINDIKLI / Polis Akademisi Başkanı

Danışma Kurulu / Advisory Board Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Fred WEGMAN,
Delft University of Technology,
Netherlands

 
Prof. Dr. Mahesh K. NALLA,
Michigan State University, USA


 
Prof. Dr. Nebi SÜMER,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 
Prof. Dr. Aytekin GELERİ,
Polis Akademisi

 
Prof. Dr. Horst SCHULZE,
Federal Highway Research Institute (BASt), Germany

 
Prof. Dr. Turgut GÖKSU,
Polis Akademisi

 
Prof. Dr. İbrahim CERRAH,
Polis Akademisi

 
Doç. Dr. Türker ÖZKAN,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 
Prof. Dr. Mark STEVENSON,
Monash University, Australia

 
Assoc. Prof. Dr. David A. KESSLER,
Kent State University, USA

 
Prof. Dr. Brent D. RUBEN,
Rutgers University, USA

 
Doç. Dr. Orhan FİLİZ,
Polis Akademisi

 
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK,
Polis Akademisi    

 
Doç. Dr. Hülagü KAPLAN,
Gazi Üniversitesi

 
Prof. Dr. Barry WATSON,
Queensland University of Technology, Australia

 
Doç. Dr. Tuncay DURNA,
Polis Akademisi

 
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE,
Hacettepe Üniversitesi

 
Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN,
Gazi Üniversitesi

 
Prof. Dr. Paul O'CONNELL,
lona College, USA

 
Yrd. Doç. Dr. Hamza TOSUN,
Polis Akademisi

 
Dergi Editörü:
       Doç. Dr. Tuncay DURNA
Yardımcı Editör:
      Yrd. Doç. Dr. Hamza TOSUN
Yazı İşleri Müdürü:
      Dr. Yusuf YÜKSEL