Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Editör

   Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ    

Danışma Kurulu

   Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

   Prof. Dr. M. Yavuz ERLER

 

 

Yrd. Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK

  Yönetim Kurulu

  Metin AYDUR                 Sami BASKIN              Ahmet DAĞLI

  Nuh DOĞAN                   Hamide EFİL              Yılmaz IRMAK              

  Esra KARA                     Dilara KARAK          Cafer ÖZDEMİR           

  Muhammet ÖZDEMİR     Ömer SARAÇ              M. Fatih YILMAZ 

  Sekreterya

  Sevinç ÖZTÜRK - Aslıhan AKSU - Merve KILIÇ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Walter ANDREWS

Prof. Dr. Necati DEMİR  

Prof. Dr. Ramesh DEOSARAN

Prof. Dr. Shih-chung HSIEH

Prof. Dr. Maimunah ISMAIL

Prof. Dr. Atabey KILIÇ

Prof. Dr. Pavel DOLUKHANOV              Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR

Prof. Dr. Norbert FRIES                      Prof. Dr. Maria Pia PEDANI

Doç. Dr. Ergin AYAN                           Doç. Dr. İlhan EKİNCİ

Assoc. Prof. Dr. Norhasni Z. ABIDDIN  Assoc. Prof. Dr. Rainer CZICHON

Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK                       Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Emine KOLAÇ

Doç. Dr.  Derya YAYLI

Assist. Prof. Dr. Avinash KAPOOR

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK                Yrd. Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ 

Yrd. Doç. Dr. Yaşar BARUT 

Yrd. Doç. Dr. Adem ÇALIŞKAN

Yrd. Doç. Dr. Gürbüz OCAK

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. M. Zeki DUMAN

Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL

 

 

Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKAR

Yrd. Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ

Yrd. Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN

Yrd. Doç. Dr. Yunus KAPLAN

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ

Yrd. Doç. Dr. Zennure KÖSEMAN

Yrd. Doç. Dr. Nesrin ORUÇ

Yrd. Doç. Dr. Ayşe PUL

Yrd. Doç. Dr. Haşim ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR

Yrd. Doç. Dr. Ersin TERES

Yrd. Doç. Dr. Fatih USLUER

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL

Yrd. Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL

                Yrd. Doç. Dr. İlyas YAZAR                  

Yrd. Doç. Dr. Ali YILMAZ

Dr. Francis A. ADESOJI

Dr. Ayşe ATICI ARAYANCAN

Dr. Mehmet GÜNEŞ

Dr. Sotiris KOUKOULAS                       Dr. Gülay HIZ

Dr. Yakup POYRAZ                              Dr. Irvin SCHICK

Dr. Gülim ŞADİYEVA

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Mehmet AÇA    Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma AÇIK   Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ali AKAR      Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ   Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Zeliha AKÇAOĞLU     Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Kamile AKGÜL    Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ      Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Necmettin ALKAN     Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN     Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ     Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Walter ANDREWS      University of Washington      (ABD)

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN     Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz ASLAN     Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Beyhan ASMA     Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Erman ARTUN     Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Feridun ATA     Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ATALAN   Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Nadire Şule ATILGAN   Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ergin AYAN     Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Mahir AYDIN     İstanbul Üniversitesi   

Doç. Dr. Ali Rıza AYDIN     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut AYDIN     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice AYNUR     Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Kubilay AYSEVENER     Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Pakize AYTAÇ     Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan BABACAN  Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. İsrafil BALCI     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ingeborg BALDAUF     Humboldt Universität zu Berlin    (Almanya)

Prof. Dr. Fuzuli BAYAT     Bilimler Akademisi (Azerbaycan)

Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN     Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ      Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN      TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Şeref BOYRAZ     Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan BOZ      Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ali BULUT      Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Meherrem CAFERLİ     Milli İlimler Akademisi   (Azerbaycan)

Doç. Dr. Gül CELKAN      Macon State College     (ABD)

Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU      Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali CENGİZ     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Adem CEYHAN     Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ömür CEYLAN      İstanbul Kültür Üniversitesi

Doç. Dr. Yakup CİVELEK      Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Rainer CZICHON     Berlin Freie Universität    (Almanya)

Doç. Dr. Önder ÇAĞIRAN    Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ÇAHA     Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK   Adıyaman Üniversitesi

Prof. Dr. Ali ÇELİK     Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Yakup ÇELİK     Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ     İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Necati DEMİR     Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU     Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Özcan DEMİREL      Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ramesh DEOSARAN     University of the West Indies(Trinidad and Tobago)

Doç. Dr. İsmail DOĞAN   Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Pavel DOLUKHANOV     University of Newcastle    (İngiltere)

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ   Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. İ. Pelin DÜNDAR     Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Dilaver DÜZGÜN     Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Charlyn DYERS      University of the Western Cape   (Güney Afrika)

Prof. Dr. Recep EFE     Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Metin EKİCİ     Ege Üniversitesi

Doç. Dr. İlhan EKİNCİ     Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Erdoğan ERBAY    Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. M. Yavuz ERLER     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ramile ESXADULLAKIZI     Tatar Devlet Gumanitar-Pedogogika Üniversiteti  

Doç. Dr. Belma FIRLAR      Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Norbert FRIES     Humboldt Universität zu Berlin    (Almanya)

Doç. Dr. Hanife Nalan GENÇ   Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Kamuran GÖDELEK     Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan GÜLENDAM     Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN     Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN     Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan GÜNAY     Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Semra GÜNAY     Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Umay  GÜNAY      YÖDAK Üyesi   (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)

Prof. Dr. Osman GÜNER     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Emet GÜREL      Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Emine GÜRSOY-NASKALİ   Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Galibe HACIYEVA     Nahcıvan Devlet Üniversitesi  (Azerbaycan)

Prof. Dr. Shih-chung HSIEH     National Taiwan University      (Tayvan)

Prof. Dr. Maimunah ISMAIL     Universiti Putra Malaysia      (Malezya)

Doç. Dr. Ünal İBRET     Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet İNAM     Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan İNAN     Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Cabbar İŞANKUL     Özbekistan İlimler Akademisi     (Özbekistan)

Prof. Dr. K. P. JAYASANKAR     Tata Instute of Social Sciences    (Hindistan)

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN     Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Turhan KAÇAR     Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut KAPLAN     Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN     Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Necati KARA     Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer KARA     Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Songül KARAHASANOĞLU    İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit KAVCAR      Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KAVRUK     İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt KAYA     Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

Doç. Dr. Levent KAYAPINAR     Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ      Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Barbara KELLNER-HEINKELE     Freie Universität Berlin     (Almanya)

Doç. Dr. Erdoğan KESKİNKILIÇ   Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Ulvi KESER      Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Atabey KILIÇ     Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Cevdet KILIÇ   Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz KILIÇ      Nevşehir Üniversitesi

Doç. Dr. Aziz KILINÇ      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. M. Ali KİRMAN     Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Emine KOLAÇ     Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. George M. KORRES     University of the Aegean      (Yunanistan)

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL     Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. M. Emin KÖKTAŞ     Türk-Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu KUNT     İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ     İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Fırat KUTLUK     Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Wan-I  LIN      National Taiwan University       (Tayvan)

Prof. Dr. Ali MAHAFZAH     The University of Jordan         (Ürdün)

Prof. Dr. Muhammad K. MAJALI     The University of Jordan       (Ürdün)

Prof. Dr. Ahmet MERMER     Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Makbule MUHARREMOVA     Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Christoph K. NEUMANN      Ludwig-Maximilians-Universität München (Almanya) 

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ     Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ     Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ali İhsan ÖBEK     Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ      Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Nihal ÖTKEN,    İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ersin ÖZASLAN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR     Hacettepe Üniversitesi