Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi (Joimar)

Hakem Kurulu

 

Dr. Ayşe Derya IŞIK – Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Gizem SAYGILI – Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Gökhan ÇOBANOĞLU –  Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Gönenç HONGUR – Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı

Dr. Gül ÖZKAYA – Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Gülten HERGÜNER – Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Mehmet ŞAHİN – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Meriç ERASLAN – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Metin SAYIN – Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Nilgün VURGUN –Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Nurten DİNÇ – Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Sırrı Cem DİNÇ – Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Tahir KILIÇ – Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Turan IŞIK – Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 Dr. Zeynel TURAN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı