Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Veysel Bozkurt                        İstanbul Üniversitesi

Tamer Çetin  

Nejla Adanur Aklan                Uludağ Üniversitesi

Yusuf Alper

Fuat Erdal

Emin Ertürk

Sait Kaygusuz

<span class="\" msonormal\""="" derda="" p="" span="" style="\" text-indent:"=""><span style="\" mso-spacerun:yes\""=""></span>Faysal Gökalp<span style="\" mso-tab-count:"="" 3\"="">                         </span>Muğla Üniversitesi</span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></p><b><b><b> <p class="\" msonormal\""="" style="\" text-indent:0cm\""=""> Necmi Gürsakal<span style="\" mso-tab-count:2\""="">                 </span><span style="\" mso-spacerun:yes\""="">   </span>Uludağ Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""="" style="\" text-indent:0cm\""=""> Ahmet Makal <span style="\" mso-tab-count:3\""="">                         </span>Ankara Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Mehmet Marangoz<span style="\" mso-tab-count:2\""="">                  </span>Çanakkale 18 Mart Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Fuat Oğuz<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                               </span>Başkent Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Zahid Sobacı<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                           </span>Uludağ Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Süleyman Seyfi Öğün<span style="\" mso-tab-count:2\""="">             </span>Maltepe Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Hüseyin Özel<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                          </span>Hacettepe Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Eyüp Özveren<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                         </span>ODTÜ</p> <p class="\" msonormal\""=""> Malcolm Rutherford<span style="\" mso-tab-count:2\""="">               </span>University of Victoria</p> <p class="\" msonormal\""=""> Metin Sarfati<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                           </span>Marmara Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Fuat Sekmen<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                           </span>Sakarya Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Ahmet Selamoğlu <span style="\" mso-tab-count:2\""="">                  </span>Kocaeli Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Nadir Suğur<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                            </span>Anadolu Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Hüseyin Şahin<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                        </span>Uludağ Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Banu Uçkan<span style="\" mso-tab-count:3\""="">                            </span>Anadolu Üniversitesi</p> <p class="\" msonormal\""=""> Işık Urla Zeytinoğlu                McMaster University</p></b><p></p><p></p> </b></b><p></p><p></p> <p></p>