Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Editörler kurulu başkanı:
Doç. Dr. Fatma Açık
 
 
Editörler kurulu:
Prof. Dr. Vedat Bilgin
Prof. Dr. Hikmet Kavruk
Doç. Dr. Erdoğan Uygur
Yard. Doç. Dr. Erdinç Yazıcı
 
 
Redaksiyon
Dr. Muhammet Özdemir