Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish History Education Journal

Dergi hakkında bilgi.Editörler

  1. Doç. Dr. Ahmet Şimşek, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye
  2. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan, Atatürk Üniversitesi, KKEF, Tarih Eğitimi ABD, Türkiye

Bölüm Editörleri

  1. Doç. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
  2. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
  3. Doç. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ABD
  4. Doç. Dr. Ahmet Şimşek, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye
  5. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan, Atatürk Üniversitesi, KKEF, Tarih Eğitimi ABD, Türkiye