Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Dergi hakkında bilgi.

Dergi Yayın Kurulu/ Editorial Board
Başkan/ Chairman
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
 
Üyeler/Members
Prof. Dr. H. Berke DİLAN
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Prof. Dr. Sibel TURAN
Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU
Prof. Dr. Fehmi YILDIZ
Dr. Kıymet ÇALIYURT
Dr. Berkan DEMİRAL
Dr. Nurcan METİN
Doç. Dr. Ayhan GENÇLER
Doç. Dr. Özlem ÖZKIVRAK
Yrd. Doç.Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU
 
Yayına Hazırlayan
Öğr . Gör. Sedat KOCADOĞAN

İletişim Adresi/Address
T.C. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Balkan Yerleşkesi-Edirne/ TÜRKİYE
Tel: 0284 235 71 51 -52
Faks: 0284 235 73 63-18 57