Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Editörler

Yrd.Doç.Dr. Cem ÇUHADAR

Yrd.Doç.Dr. Tuncer BÜLBÜL 

 

Editörler Kurulu

Yrd.Doç.Dr. İbrahim COŞKUN

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇAKICI

Yrd.Doç.Dr. Şahin DÜNDAR

Yrd.Doç.Dr. Gökhan ILGAZ

Yrd.Doç.Dr. Aslıhan OSMANOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Yıldırım TUĞLU

Yrd.Doç.Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Dr. Emre GÜVENDİR

 

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Seval FER

Prof.Dr.  Sevinç SAKARYA MADEN

Prof.Dr. Atilla SAĞLAM

Doç.Dr.  Emine AHMETOĞLU

Doç.Dr.  Hikmet ASUTAY

Doç.Dr.  Yeşim ÖZLÜ FAZLIOĞLU

Doç.Dr. Kemalettin KUZUCU

Doç.Dr.  Muhlise COŞKUN ÖGEYİK

Yrd.Doç.Dr. Fatma AKGÜN

Yrd.Doç.Dr. Murat ÇELTEK

Yrd.Doç.Dr. Selmin ÇUHADAR

Yrd.Doç.Dr. İbrahim DİNÇELİ

Yrd.Doç.Dr. Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Yrd.Doç.Dr. Fatih GÜNAY

Yrd.Doç.Dr. Nesrin GÜNAY

Yrd.Doç.Dr. Kenan ÖZDİL

Yrd.Doç.Dr. Tuncay ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Musa ULUDAĞ

 

 

Uluslararası Danışma Kurulu

 Dr. Penelope HARNETT, University of West of England/Bristol/GB

Dr. Douglas HARTMANN, University of Minnesota/USA

Dr. Hristo MAKAKOV, Trakia University Stara Zagora/Bulgaria

Dr. William G. MASTEN, Texas A&M University Commerce / USA

Dr. Anatoli RAPOPORT, Purdue University / West Lafayette/İndiana/USA

Dr. Liljana REÇKA, Eqrem Çabej University of Gjirokastra/Albania

Dr. Vladimir SIMOVIC, University of Zagreb / CROATİA

Dr. Dean SMART, University of West of England/Bristol/GB

Dr. John H. Schumann, University of California, USA

Dr. Susan Plann, University of California, USA

Dr. Vlado TIMOVSKI, Ss. Cyril and Methodius Univ. /Skobje/Macedonia

Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Yakın Doğu Üniversitesi

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Arif ALTUN, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ALTUN,     Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. İsmihan ARTAN, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ali BALCI, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Gülen BARAN,    Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Zuhal CAFOĞLU, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Jale ÇAKIROĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Temel ÇALIK, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülvahit ÇAKIR, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut ÇAPA, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan DEMİREL, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan DİKİCİ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ali GÜL, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim GÜNER, Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Figen GÜRSOY, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN ,Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Nesrin KALYONCU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hafize KESER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KOÇ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün BAYSAL METİN, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÖZBAY, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ezel TAVŞANCIL, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Fulya TEMEL, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Belma ATİK TUĞRUL, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selma YEL, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gökay YILDIZ,     Mehmet Akif Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya YILMAZ, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal YÜCE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Muzaffer ALKAN, Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr: Cengiz ALYILMAZ, Atatürk Üniversitesi

Doç.Dr. Osman Tolga ARICAK, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Bahri ATA, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Salih ATEŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Erdat ÇATALOĞLU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. M. Engin DENİZ ,Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah KAPLAN, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ünal ÖZDEMİR, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman SOLAK, Selçuk Üniversitesi

Doç.Dr. Osman TİTREK, Sakarya Üniversitesi

Doç.Dr. Kürşad YILMAZ, Dumlupınar Üniversitesi