Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Dergi hakkında bilgi.

Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Teoman AKÜNAL Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğrul ARAT TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ARICI Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Emin ÇARIKÇI Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Prof. Dr. Münir EKONOMİ
Prof. Dr. Hüsnü ERKAN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz ESEN İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel İNAN Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan MORGİL
Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Selami SARGUT Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Nur SERTER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Polat SOYER Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nurhan SÜRAL Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sarper SÜZEK Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sübidey TOGAN Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Nahit TÖRE Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. İlter TURAN Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU Trakya Üniversitesi