ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BİLGİSİNİN VE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BİLGİSİNİN İNCELENMESİ: CEBİR ÖRNEĞİ

Öz Bu çalışma ortaokul matematik öğretmen adaylarının cebirde harflerin kullanımı ile ilgili verilen sorular bağlamında öğrenci hatalarının olası kaynaklarına yönelik bilgilerini ve bu hatalar karşısında sergiledikleri öğretim yaklaşımlarını incelemiştir. Özel Öğretim Yöntemleri dersinde, derse kayıtlı 44 ortaokul matematik öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışmada, öğretmen adayları kendilerine sunulan öğretim senaryolarında yer alan hatalı öğrenci çözümlerini inceleyerek öğrencilerin hatalarının olası kaynaklarını ve bu hatalara yönelik kendi yaklaşımlarını belirtmişlerdir. Çalışmanın verileri öğretmen adaylarının yazılı açıklamalarını içeren öğretim senaryoları aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın bulguları matematik öğretmen adaylarının cebirde harflerin kullanımına yönelik sorularda ortaya çıkan öğrencilerin ortak hatalarının olası kaynakları ile ilgili bilgilerinin zayıf olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının bu hatalara nasıl yaklaşacakları yönündeki öğretim bilgilerinin de yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma çeşitli matematik konularında öğretmen adaylarının öğrencilerin ortak hatalarının kaynaklarına yönelik farkındalıklarının artması ve öğrencilerin yanlış yanıtlarına cevap verme becerilerinin gelişmesi için matematik öğretmen eğitimcilerine öğrenme fırsatları sağlamalarını önermektedir.

Kaynakça

Altun, M. (2014). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (10. Baskı). Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.

Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407.

Chick, H. L., & Baker, M. K. (2005). Investigating teachers’ responses to student misconceptions. In Chick, H. L., & Vincent, J. L. (Eds). Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 249–256). Melbourne, Australia: PME.

Coady, C., & Pegg, I. (1993). An exploration of students’ responses to the more demanding Küchemann test items. In W. Atweh, C. Kanes, M. Carss, & G. Booker (Eds.), Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of MERGA (pp. 191-196). Brisbane: MERGA.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications.

Didiş, M. G., Erbaş, A. K., & Çetinkaya, B. (2016). Matematik öğretmen adaylarının öğrenci hatalarına yönelik pedagojik yaklaşımlarının matematiksel modelleme bağlamında incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1367-1384.

Didiş, M. G., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Çakıroğlu, E. & Alacacı, C. (2016). Exploring prospective secondary mathematics teachers’ interpretation of student thinking through analysing students’ work in modelling. Mathematics Education Research Journal, 28(3), 349-378.

Even, R., & Markovits, Z. (1995). Some aspects of teachers’ and students’ views on student reasoning and knowledge construction. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 26(4), 531-544.

Even, R., & Tirosh, D. (1995). Subject matter knowledge and knowledge about students as sources of teacher presentations of the subject-matter. Educational Studies in Mathematics, 29(1), 1-20.

Falkner, K. P., Levi, L., & Carpenter, T. P. (1999). Children's understanding of equality: A foundation for algebra. Teaching Children Mathematics, 6(4), 232-236.

Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New York, NY: Teachers College Press.

Hacıömeroğlu, G. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim için matematiksel bilgisi: öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemlerine ilişkin çözümlerinin analizi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 332-346.

Knuth, E., Alibali, M. W., McNeil, N. M., Weinberg, A., & Stephens, A. C. (2005). Middle school students’ understanding of core algebraic concepts: Equivalence & variable. ZDM, 37(1), 68-76.

Küchemann, D. (1978). Children's understanding of numerical variables. Mathematics in School, 7(4), 23-26.

Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers' understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

MacGregor, M., & Stacey, K. (1994). Progress in learning algebra: Temporary and persistent difficulties.  In G. Bell, B. Wright, N. Leeson, & J. Geake (Eds.), Challenges in mathematics education: Constraints on construction (Proceedings of the 17th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, Vol 2, pp. 403-410). Lismore, NSW: MERGA

MacGregor, M., & Stacey, K. (1997). Students’ understanding of algebraic notation: 11–15. Educational Studies in Mathematics, 33(1), 1-19.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.

Son, J. W. (2013). How preservice teachers interpret and respond to student errors: ratio and proportion in similar rectangles. Educational Studies in Mathematics, 84(1), 49–70.

Stacey, K., & MacGregor, M. (1997). Ideas about symbolism that students bring to algebra. The Mathematics Teacher, 90(2), 110-113.

Şimşek, N., & Boz, N. (2016). Analysis of pedagogical content knowledge studies in the context of mathematics education in Turkey: A meta-synthesis study. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(3), 799-826.

Tirosh, D. (2000). Enhancing prospective teachers' knowledge of children's conceptions: The case of division of fractions. Journal for research in Mathematics Education, 31(1), 5-25.

Tirosh, D., Even, R., & Robinson, N. (1998). Simplifying algebraic expressions: Teacher awareness and teaching approaches. Educational studies in mathematics, 35(1), 51-64.

Toluk-Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: Öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.

Wilson, P. H., Mojica, G. F., & Confrey, J. (2013). Learning trajectories in teacher education: Supporting teachers’ understandings of students’ mathematical thinking. Journal of Mathematical Behavior, 32(2), 103–121.

94968 23121

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BİLGİSİNİN VE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BİLGİSİNİN İNCELENMESİ: CEBİR ÖRNEĞİ

M. Gözde DİDİŞ KABAR, Rabiya AMAÇ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAZZI GECİKTİRME VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROL

Bilgesu HASÇUHADAR, Hamit COŞKUN

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Munise SEÇKİN KAPUCU

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERDEN ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Harun ŞAHİN, Güngör KİL

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*

Ozana URAL, Elif ESMER

VİYOLONSEL EĞİTİMİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ALANA KATKISI VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Manolya CÖMERT, Ali ERİM

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERE SOĞUK İÇECEK HAZIRLAMA VE SUNMA BECERİSİNİN VİDEO MODEL İLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

Tuğba GÜLSÖZ, Yahya ÇIKILI

TÜRKİYE VE ALMANYA’DA SOKAK ÇOCUKLARINA UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Meriç TUNCEL, Nuray SENEMOĞLU

SINIF YÖNETİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Ayhan AYDIN, Abdullah SLEVİTOPU, Metin KAYA

ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ ÖLÇEĞİ’NİN (ETCRSÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öznur BAYAR, Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ