Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

YAYIN KURULU

 

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU

Prof. Dr. Süleyman SEYDİ

Prof. Dr. Faruk Turhan

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN

Prof. Dr.  İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Doç. Dr. İsmail Latif HACINEBİOĞLU

Doç.Dr. Haluk SONGUR

                  Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN