Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni, yazı işleri müdürü ve Editör / Generel Director
Sosyoloji derneği adına,
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
            
          Yayın Kurulu / Editorial Board
 • Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU
 • Prof. Dr. Yıldız ECEVİT
 • Prof. Dr. Vildan AKAN
 • Yrd. Doç. Dr. Aykan ERDEMİR

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Yakın ERTÜRK (ODTÜ)
 • Prof. Dr. Birsen GÖKÇE (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Faruk KOCACIK (C.Ü.)
 • Prof. Dr. Enver ÖZKALP (Anadolu Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Sevinç ÖZEN GÜÇLÜ (Akdeniz Üniversitesi)
 • Prof. Dr. A. Yaşar SARIBAY (Uludağ Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Önal SAYIN (E. Ü.)
 • Prof. Dr. İhsan SEZAL (TOBB ETÜ.)
 • Prof. Dr. Barlas TOLON (Galatasaray Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Müzeyyen GÜLER (Mimar Sinan Üniversitesi)