Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Politika Çalışmaları

Dergi hakkında bilgi.

Yayın Kurulu

Dr.Selim COŞKUN (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü-Daire Başkanı),

Dr.Sermet BAŞARAN (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Bakanlık Müşaviri), Dr.Dursun AYAN (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü-ASP Uzmanı),

Pınar ÇAĞLAYAN (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı-ASP Uzmanı)