Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 


İmtiyaz Sahibi

 

Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 

 

Editörler

 

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN

Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

E-Posta: fsavasan@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 6228

.....................

Doç. Dr. Temel GÜRDAL

Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

E-Posta: tgurdal@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 6357

......................

Yrd. Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ

Sakarya Üniversitesi İİBF Finansal Ekonometri Bölümü

E-posta: sgormus@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 6180

 

 

 

Yardımcı Editörler

 

Yrd. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

E-Posta: fatihyardimcioglu@gmail.com

Tel: 0 264 295 6362

......................

Araş. Gör. Hakan YAVUZ

Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

E-Posta: hyavuz@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 6362

 

 

Alan Editörleri

 

Dr. Mehmet ASUTAY, Reader in Political Economy, Durham University, United Kingdom

Prof. Dr. Muhsin KAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. A. Burçin YERELİ, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. N. Tolga SARUÇ, Sakarya Üniversitesi

Assist. Prof. İbrahim DEMİR, Benedict College, USA

Doç. Dr. Fuat ERDAL, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal KARAGÖL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat MURAT, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Feridun YILMAZ, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Cihangir AKIN, Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ULUSOY, Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

 

Danışma Kurulu

 

Dr. Mehmet ASUTAY, Reader in Political Economy, Durham University, United Kingdom

Prof. Dr. Osman PEHLİVAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Halis ÇETİN, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Önder KUTLU, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KARAGÖZ, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk ALKAN, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin ATAMAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI,, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TOSUNER, Dokuz Eylül Ünversitesi

Doç. Dr. Ahmet UYSAL, Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Adem ÇAYLAK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi