Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Sahibi
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adına
Dekan Prof Dr. Seyid Avcı

Yazı İşleri Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güneş

Editör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Ali Yıldırım

Editör Yard.
Kasım ERTAŞ

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Seyit AVCI
Doç.Dr. Hamdi Gündoğar
Doç. Dr. İbrahim Kutluay
Yrd. Doç. İbrahim BAZ
Yrd. Doç. Dr. Fadıl AYGAN
Araş Gör. Kasım ERTAŞ
Araş. Gör. Mehmet Ata AZ