Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sayıştay Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sayıştay Dergisinin Sahibi :
T.C. Sayıştay Başkanlığı Adına
Erol AKBULUT
Genel Sekreter

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü :
Dr. H. Ömer KÖSE
Uzman Denetçi

Yayın Kurulu :
Dr. H. Ömer KÖSE
Uzman Denetçi

Necip POLAT
Başdenetçi

Dr. Selami ER
Başdenetçi

Murat TURHAN
Başdenetçi

Dr. Ahmet TANER
Başdenetçi

Mehmet IŞIN
Denetçi