Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayın Kurulu / Editorial Board


Prof. Dr. Adnan ASLAN (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail YİĞİT (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv.)
Prof. Dr. Murteza BEDİR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer ÇELİK (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. İbrahim ÇAPAK (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Ramazan MUSLU (Sakarya Üniversitesi)


Danışma Kurulu / Advisory Board


Prof. Dr. Abdullah AYDINLI (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet YAMAN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali DURUSOY (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Davut AYDÜZ (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilaver GÜRER (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan KUTLUER (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA (SDÜ)
Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammed AYDIN (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman AYDINLI (Osman Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan BİÇER (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Suat CEBECİ (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Atilla ARKAN (Sakarya Üniversitesi)