Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

YAYINCI REKABET KURUMU ADINA SAHİBİ-OWNER ON BEHALF OF PUBLISHER COMPETITION AUTHORITY

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI

SORUMLU MÜDÜR-MANAGING DIRECTOR
Akın ŞİMŞEK


YAYIN KOMİSYONU-EDITORIAL BOARD

Fevzi ÖZKAN
Doç. Dr. Tahir SARAÇ
Kürsat ÜNLÜSOY
Ekrem KALKAN

DANISMA KURULU-ADVISORY BOARD


Prof. Dr. Sabih ARKAN
Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK
Prof. Dr. Lale DAVUT
Prof. Dr. Ercüment ERDEM
Prof. Dr. Celal GÖLE
Prof. Dr. Erden KUNTALP
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY
Prof. Dr. Güven SAK
Prof. Dr. Turgut TAN
Prof. Dr. Erol TAYMAZ
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU
Prof. Dr. Nahit TÖRE
Prof. Dr. Ercan UYGUR
Prof. Dr. Ejder YILMAZ
Prof. Dr. İsmail KIRCA
Prof. Dr. Osman GÜRZUMAR
Doç. Dr. İzak ATİYAS
Doç. Dr. Hasan ERSEL
Doç. Dr. Ünal ZENGİNOBUZ

EDİTÖRLER-EDITORS

H. Göksin KEKEVİ
Ali İhsan ÇAĞLAYAN
Ali ARIÖZ

YAYIN SEKRETERİ-PUBLISHING SECRETARY

Mutlu ÖZBEK