Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayın Kurulu ve Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR
Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM
Doç. Dr. Aydın SARI
Doç. Dr. İsmet PARLAK
Doç. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Doç. Dr. Şükran TOK
Doç. Dr. Türkan ERDOĞAN 
Doç. Dr. Mehmet Ali ÇELİKEL 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SARI
Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL 
Dr. Coşkun DAŞBACAK

Editörler

Doç. Dr. Mehmet Yaşar ERTAŞ
Doç. Dr. Nurten SARICA
Doç. Dr. H. Aliyar DEMİRCİ

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Turhan KAÇAR

Sekreterya

Recep DURMUŞ
Cansu EKİNCİ
Gülhan ŞENTÜRK