Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Dergi hakkında bilgi.

Pınar AKÇALI (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Hayriye KAHVECİ (Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Bülent ARAS (Prof. Dr., Işık Üniversitesi) Abdulvahap KARA (Doç. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi)
Ayşe AYATA (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Hasan Ali KARASAR (Dr, Bilkent Üniversitesi)
Mustafa AYDIN (Prof. Dr., TOBB Üniversitesi) Kamer KASIM (Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Ayşegül BAYDAR – AYDINGÜN (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Zeki KAYMAZ (Prof. Dr., Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Ege Üniversitesi)
Ali Fuat BİLKAN (Prof. Dr., TOBB Üniversitesi) Elif Hatun KILIÇBEYLİ (Dr., Çukurova Üniversitesi)
Erhan BÜYÜKAKINCI (Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi) Hakan KIRIMLI (Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi)
Selçuk ÇOLAKOĞLU (Doç Dr., Adnan Menderes Üniversitesi) Timur KOCAOĞLU (Doç. Dr. Koç Üniversitesi)
İhsan ÇOMAK (Dr., Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TİKA) Havva KÖK (Dr. Hacettepe Üniversitesi)
Ali Faik DEMİR (Dr., Galatasaray Üniversitesi) Musa KULAKLIKAYA (Başkan, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TİKA)
Nadir DEVLET (Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi) Sedat LAÇİNER (Doç. Dr., Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Başkanı)
Ertan EFEGİL (Doç. Dr., Beytepe Üniversitesi) Ömer Engin LÜTEM (E. Büyükelçi, ASAM, İnsanlığa Karşı Suçlar Araştırma Enstitüsü Başkanı)
Çağrı ERHAN (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) Fırat PURTAŞ (Dr., TÜRKSOY Genel Müdür Yardımcısı)
Emine GÜRSOY - NASKALI (Prof. Dr., Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi) Oktay F. TANRISEVER (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Ömer Göksal İŞYAR (Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi) Fikret TÜRKMEN (Prof. Dr., Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Ege Üniversitesi)

 ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU
 
Rafis ABAZOV (Dr., Centre for Social Research, The NationalAcademy of Science of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan) Mehrdad HAGHAYEGHI (Professor Dr., Southwest Missouri State University, USA)
Firdövsiyye AHMEDOVA (Associate Professor, Academy of State Administration, Azerbaijan) Daniel HERADSTVEIT (Professor Dr., Norwegian Institute of International Affairs, Norway)
Shirin AKINER (Dr., University of London, SOAS, UK) Ablet KAMALOV (Associate Professor, Institute of Oriental Studies, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan)
John ANDERSON (Professor Dr., University of St Andrews, UK) Michael KASER (Professor Dr., Oxford University, UK)
Çiğdem BALIM (Dr., Central Asian and Middle Eastern Studies, IndianaUniversity, Bloomington, USA) Shoshana KELLER (Professor Dr., Hamilton College, UK)
Stephen BLANK (Professor Dr., Strategic Studies Institute of the US Army War College at Carlisle Barracks, USA) Sergey KLYASHTORNYI (Professor Dr., Institute of Orientalism, Russian Academy of Sciences, Russian Federation)
Guram CHIKOVANI (Professor Dr., Rector, Tbilisi Institute of Asia-Africa, Georgia) Abbas MALEKI (Dr., Director-General, International Institute for Caspian Studies, Tehran, Iran)
Svante E. CORNELL (Dr., Deputy Director of the Central Asia-Caucasus Institute at Johns Hopkins University, USA) Hasan Bülent PAKSOY (Professor Dr., Baker College, USA)
Robert M. CUTLER (Dr., Institute of European & Russian Studies, Carleton University, UK) Gabriele RASULY-PALECZEK (Professor Dr., Institute for Social and Cultural Anthropology, University of Vienna, Austria)
Rahile DAWUT (Dr., Xinjiang University, China) Uli SCHAMILOGLU (Professor Dr., University of Washington, Wisconsin, USA)
Georgi M. DERLUGIAN (Professor Dr., Northwestern University, USA) Nazif M. SHAHRANI (Professor Dr., Central Asian and Middle Eastern Studies, IndianaUniversity, Bloomington, USA)
Mohammad-Reza DJALILI (Professor Dr., Graduate Institute of International Studies, Geneva, Switzerland/İsviçre) Farkhod TOLIPOV (Dr., Head of Department of International Relations, The University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan)
Moshe GAMMER (Dr., Tel Aviv University, İsrael) Stina TORJESEN (Dr., Norwegian Institute of International Affairs, Norway)
Musa GASIMLI (Professor Dr., Baku State University, Azerbaijan) Muhammad Tahir TURKMEN (RFE / RL, Turkmenistan)
Gregory GLEASON (Professor Dr., University of New Mexico, USA) Resul YALÇIN (Dr., University of Bonn, Germany)