Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayın Kurulu

Dr. M. Faysal GÖKALP

Dr. Cemil ERTUĞRUL

Dr. Suat ŞAHİNLER

Dr. Hakkı ODABAŞ

Dr. Alparslan Şahin GÖRMÜŞ

Dr. Nezih TAYYAR

Dr. H. Hüseyin AKKAŞ

Dr. Oytun MEÇİK

 

Bilimsel Danışma Kurulu

Dr. Hasan ABDİOĞLU Balıkesir Üniversitesi
Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Muhittin ACAR Hacettepe Üniversitesi
Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY Marmara Üniversitesi
Dr. Zafer AKIN İpek Üniversitesi
Dr. Hamza AL Sakarya Üniversitesi
Dr. Ozan Nadir ALAKAVUKLAR Massey University
Dr. Mehmet ARSLAN  Balıkesir Üniversitesi
Dr. Rıza ARSLAN Balıkesir Üniversitesi
Dr. Hamza ATEŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Ahmet AYDIN  Balıkesir Üniversitesi
Dr. Gülnil AYDIN Balıkesir Üniversitesi
Dr. Osman AYDOĞUŞ  Ege Üniversitesi
Dr. Ercan BALDEMİR Muğla Üniversitesi
Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Sakarya Üniversitesi
Dr. Çetin BEKTAŞ Erzincan Üniversitesi
Dr. Bünyamin BEZCİ  Sakarya Üniversitesi
Dr. Yakup BULUT  Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Ulaş ÇAKAR Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Hakan ÇETİNTAŞ  Balıkesir Üniversitesi
Dr. Burak DARICI  Balıkesir Üniversitesi
Dr. İbrahim DURSUN  Polis Akademisi
Dr. Mahfi EĞİLMEZ Ekonomist
Dr. Cemal ELİTAŞ  Yalova Üniversitesi
Dr. Metin Kamil ERCAN Gazi Üniversitesi
Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Mehmet ERKAN İstanbul Üniversitesi
Dr. Aşır GENÇ Selçuk Üniversitesi
Dr. Ramazan GÖKBUNAR Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Mustafa HOTAMIŞLI Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Özcan KARAHAN Balıkesir Üniversitesi
Dr. S. Rıdvan KARLUK Anadolu Üniversitesi
Dr. Hikmet KAVRUK Gazi Üniversitesi
Dr. Hasan KAZDAĞLI Hacettepe Üniversitesi
Dr. Ruşen KELEŞ Ankara Üniversitesi
Dr. Fuat KEYMAN Sabancı Üniversitesi
Dr. Turhan KORKMAZ Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Suna KORKMAZ  Balıkesir Üniversitesi
Dr. Mustafa KURT Yalova Üniversitesi
Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Erkan OKTAY Atatürk Üniversitesi
Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN Maltepe Üniversitesi
Dr. Mustafa ÖKMEN Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Oktay ÖKSÜZLER Balıkesir Üniversitesi
Dr. Fatih ÖZATAY TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Ergun ÖZBUDUN İstanbul Şehir Üniversitesi
Dr. Kerim ÖZDEMİR Balıkesir Üniversitesi
Dr. Rana ÖZEN KUTANİS Sakarya Üniversitesi
Dr. Mustafa ÖZER Anadolu Üniversitesi
Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi
Dr. İsmet PARLAK Pamukkale Üniversitesi
Dr. M. Vedat PAZARLIOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Mustafa SAKAL Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Süreyya SAKINÇ Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Fatih SAVAŞAN Sakarya Üniversitesi
Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Hicran SEREL  Balıkesir Üniversitesi
Dr. Alpaslan SEREL  Balıkesir Üniversitesi
Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ  Hacettepe Üniversitesi
Dr. Ramazan ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi
Dr. Salih ŞİMŞEK Sakarya Üniversitesi
Dr. Murat TAŞDEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Osman TEKİR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Bedriye TUNÇSİPER Balıkesir Üniversitesi
Dr. İlter TURAN İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dr. Kamil TÜĞEN Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Ahmet ULUSOY  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öcal USTA Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Ercan UYGUR Türkiye Ekonomi Kurumu
Dr. Turgay UZUN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Erinç YELDAN Yaşar Üniversitesi
Dr. Kemal YILDIRIM Anadolu Üniversitesi
Dr. Uğur YILDIRIM Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr. Metehan YILGÖR Balıkesir Üniversitesi
Dr. M. Ercan YILMAZ Balıkesir Üniversitesi