Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

YAYIN KURULU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına sahibi / Owner on behalf of Ondokuz Mayıs University 

Prof. Dr. Hüseyin AKAN
Rektör / Rector

Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
Dekan / Dean
 
Editör Yrd. / Editorial Assistants
Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ
<span style="\\"color:" rgb(0,="" 51,="" 0);\\"="">Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAKIR</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div> </div>