Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi - Owner:
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Dekan:

The Dean on Behalf of Nigde University Faculty of Economics and Administrative Sciences:

Prof. Dr. Zeki DOĞAN

Editör - Editor:
Doç. Dr. Ali DERAN

Editör Yardımcıları - Section Editors:
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURGUT
Yrd. Doç. Dr. Ömer İSKENDEROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Harun UÇAK
Yrd. Doç. Dr. Burak ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ömür DEMİRER

Yayın Kurulu - Publication Board:
Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN 
Prof. Dr. Selen DOĞAN
Doç. Dr. Nafiz TOK
Doç. Dr. Esen GÜRBÜZ
Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN
Doç. Dr. Hasan BÜLBÜL
Doç. Dr. Fatih YÜCEL
Doç. Dr. Selim KILIÇ
Doç. Dr. Ali DERAN

Yayın Kurulu Sekreterleri - Publication Secretary:
Arş. Gör. Seçkin ARSLAN
Arş. Gör. Onur KÖKSAL
Arş. Gör. Sami KİRAZ

DANIŞMA KURULU - BOARD OF ADVISORY:
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Gönül BUDAK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY (Gazi Üniversitesi )
Prof. Dr. Hüseyin AKAY (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR (Balıkesir  Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİNOĞLU (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Mümin ERTÜRK (Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep KÖK ( Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Serap ÇABUK ( Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Maria PARLINSKA (Warsaw University of Life Sciences)
Prof. Dr. Janina SAWICKA (Warsaw University of Life Sciences)