Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Editörler ve Kurullar

Editör
Yrd. Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
Bölüm editörleri
Yrd. Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Emrullah YAKUT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALICI, Mardin Artuklu Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yunus CENGİZ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
Mizanpaj editörü
Uzm. Reyyan KAVAK YÜRÜK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
Son okuyucular
Arş. Gör. Mehmet YALÇINKAYA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
Okut. Abdulkadir ERCAN, Mardin Artuklu Üniversitesi