Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Editör Kurulu

Doç.Dr.Mert UYDACI                                       mertuydaci@marmarasosyaldergi.org      

Yrd.Doç.Dr.Neslihan ÇELİK                          neslihancelik@marmarasosyaldergi.org      

Öğr.Gör.Dr.Halil İbrahim ALPASLAN           halilalpaslan@marmarasosyaldergi.org 

Arş.Gör.Dr.Başak DEĞERLİ                          basakdegerli@marmarasosyaldergi.org

 

Yayın Kurulu

 

Prof.Dr. Nalan GÜREL

Prof.Dr. F.Asuman YALÇIN

Prof.Dr. Gülten DEMİR

Prof.Dr. M. Hanifi AYBOĞA

Prof.Dr. Orhan İŞCAN

Prof.Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA