Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayınlayan
Prof. Dr. Zafer GÜL

Marmara Üniversitesi Rektörü

Editör
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN

Yayın Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Nedime Aslı ŞİRİN ÖNER

Yayın Kurulu
Doç. Dr. Münevver CEBECİ
Doç. Dr. Mustafa Tayyar KARAYİĞİT Yrd. Doç. Dr. İmre ERSOY

Yayın Kurulu Yardımcıları
Arş. Gör. Esen CAM

Arş. Gör. Pınar DENİZ

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Taner BERKSOY,
Okan Üniversitesi Prof. Dr. Christopher BREWIN, Keele University Prof. Dr. Nedret Kuran BURÇOĞLU, Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Nazım ENGİN, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Doç. Dr. Sevgi İNECİ, Galatasaray Üniversitesi Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU, Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Erol KATIRCIOĞLU, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Meryem KORAY, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Selami KURAN, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Hagen LICHTENBERG, Bremen University Prof. Dr. Tekin MEMİŞ, Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Jorg MONAR, University of Sussex Prof. Dr. Nanette, NEUWAHL Montreal University Prof. Dr. Cengiz OKMAN, Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Cem PEKMAN, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Orhan ŞENER, Kadir Has Üniversitesi Prof. Dr. Ercüment TEZCAN, Galatasaray Üniversitesi Emeritus Prof. Dr. Paul TAYLOR, London School of Economics
Doç. Dr. Sanem BAYKAL, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Çiğdem NAS, Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Karen SMITH
London School of Economics

Editör Danışma Kurulu
Prof. Dr. Nedzad Sulejman BASIC
Prof. Dr. Štefan BOJNEC Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU Prof. Dr. Osman KÜÇÜKAHMETOĞLU Prof. Dr. Louis de MESNARD Prof. Dr. Laura C. FERREIRA-PEREIRA Prof. Dr. Mehmet TOKAT Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMİR Doç. Dr. Adem Y. ELVEREN Doç. Dr. Sevgi İNECİ Doç. Dr. Yonca ÖZER Assoc. Prof. Dr. José Torres PRUÑONOSA Assoc. Prof. Dr. Elisabete Fatima Simoes VIEIRA Yrd. Doç. Dr. Sait AKMAN Asst. Prof. Dr. Luísa CARVALHO Asst. Prof. Dr. Teresa CIERCO Asst. Prof. Dr. Fernando M. M. dos SANTOS COSTA Yrd. Doç. Dr. Armağan Emre ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. İlker DAŞTAN Yrd. Doç. Dr. Rana İZCİ Yrd. Doç. Dr. Hidayet KESKİN Yrd. Doç. Dr. Emin KÖKSAL Yrd. Doç. Dr. Gülüm Bayraktaroğlu ÖZÇELİK Yrd.Doç.Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Yıldıray SAK Yrd. Doç. Dr. Gerçek ŞAHİN Asst. Prof. Dr. Olaf Peter van VLIET Dr. Nikolaos ANTONAKAKIS Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU Dr. Emel PARLAR DAL Dr. Elaine DEWHURST Dr. Emirhan GÖRAL Dr. Inna LEVKOVYCH Dr. Z. Güldem ÖKEM Dr. Leslie Rogne SCHUMACHER Dr. C. Ezel TABUR Fabio Gaetano SANTERAMO