Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Sahibi / Owner

 

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAEV

 

Editör / Editor-in-Chief

 

Prof. Dr. Muhsin HALİS

 

Yardımcı Editörler  / Associate Editor

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALKAN - Yrd. Doç.Dr. Mehmet KILDIROĞLU

               

Danışman Editörler  /  Consulting Editor

 

Doç. Dr. Bünyamin AYHAN - Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN

               

Yayın Kurulu  /  Editorial Board

 

Prof. Dr. Muhsin HALİS

Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA

Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA

Doç. Dr. Cihat POLAT

Doç. Dr. İshak TORUN

Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN

 

Web Tasarımı ve Yazı İşleri Sorumlusu / Editorial Assistants

 

Yrd. Doç. Yusuf KEŞ - Öğr. Gör. Uğur SOLDAN

               

Redaksiyon  / Redaction

 

Kırgızca : Öğr. Gör.Toyçubek ÜSÖNALİYEV

Türkçe   : Okt. İsmail SEN

İngilizce : Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA

Rusça    : Öğr. Gör. Alla NAROZYA

 

Yayın Periyodu

Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan Manas Sosyal Bilimler Dergisi hakemli bir dergi olup yayımlanan makaleler en az üç hakem tarafından değerlendirilmektedir.

 

Manas Social Sciences Journal is published twice a year, in  January and June. This Journal  is a refereed journal. Articles are evaluated by at least three referees.

 

  

Bilim Danışma Kurulu / Editorial Advisory Board

 

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU - Aankara University / Turkey

Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK - Atatürk University / Turkey

Prof. Dr. Ayşe İRMİŞ - Pamukkale University / Turkey

Prof. Dr. Aziz KUTLAR - Sakarya University / Turkey

Prof. Dr. Bayram KAYA - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Prof. Dr. Bulat KUMEKOV - Kazakistan İlimler Akademisi / Kazakhstan

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ - Atatürk University / Turkey

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN - Gaziantep University / Turkey

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT - Balıkesir University / Turkey

Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Prof. Dr. Engin YILDIRIM - T.C. Anayasa Mahkemesi / Turkey

Prof. Dr. Ercan SIRAKAYA - University of South Carolina / USA

Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU - Pamukkle University / Turkey

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Sakarya University / Turkey

Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ - Dokuz Eylül University / Turkey

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK - Sakarya University / Turkey

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK - İstanbul University / Turkey

Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV - Kırgızistan İlimler Aka. / Kyrgyzistan

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN - Gazi University / Turkey

Prof. Dr. Layli UKUBAYEVA - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Prof. Dr. Levent ALTINAY - Oxford Brookes University / UK

Prof. Dr. Mahmut KARTAL - Bartın University / Turkey

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN - Osman Gazi University / Turkey

Prof. Dr. Muammer YAYLALI - Erzurum Teknik University / Turkey

Prof. Dr. Muzaffer UYSAL - Virginia Polytechnic Institute / USA

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT - Gazi University / Turkey

Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi University / Turkey

Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Prof. Dr. Orhan BATMAN - Sakarya University / Turkey

Prof. Dr. Recai COŞKUN - Sakarya University / Turkey

Prof. Dr. Remzi ATAOĞLU - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Prof. Dr. Selçuk EMSEN - Atatürk University / Turkey

Prof. Dr. Turar KOCHİEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Prof. Dr. Vahit TÜRK - Sakarya University / Turkey

Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ - Oxford Brookes University / UK

Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK - Gazi University / Turkey

Prof.  Dr. Ali ABISHEV - Kazakh Economics University / Kazakhstan

Prof.  Dr. Alisher RASULEV - Institute of Economics / Uzbekistan

Prof.  Dr. Gani KALIEV - Academy of Agricultural Sciences / Kazakhstan

Prof.  Dr. Joginder SINGH - Centre For Agricultural Reseach / India

Prof.  Dr. Jusup PIRIMBAEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Prof.  Dr. K.Makhmad UMAROV - Institute of Economics / Tajikistan

Prof.  Dr. Mehmet BALCILAR - Eastern Mediterranean University / Cyprus

Prof.  Dr. Nuriddin KAYUMOV - Tajikistan Academy Of Sciences / Tajikistan

Prof.  Dr. Ömer Selçuk EMSEN - Atatürk University / Turkey

Prof.  Dr. Orazaly SABDEN - Institute of Economics / Kazakhstan

Prof.  Dr. Rahman ALSHANOV - Turan University / Kazakistan

Prof.  Dr. Rıdvan KARLUK - Anadolu University / Turkey

Prof.  Dr. Selahattin SARI - Beykent University / Turkey

Prof.  Dr. Tatiana PYSHKINA - Academy of Economic Studies of Moldova / Moldova

Prof.  Dr. Tohtar ESİRKEPOV - Turan University / Kazakistan

Prof.  Dr. Turar KOYCHUEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Assoc. Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ - University of Central Florida