Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Dergi hakkında bilgi.

Ahmet HAMSİCİ
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

Doç. Dr. Adnan DEĞNEKLİ
Yargıtay Üyesi

Dr. Gürsel Özkan
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

Ahmet KAYA
Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü

Osman ÖRME
Türkiye Adalet Akademisi Genel Sekreter Vekili