Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Küresel Bakış

Dergi hakkında bilgi.

GENEL EDİTÖR

Dr. Yalçın ŞAHİNKAYA

EDİTÖRLER

Nihal TOZLU

Ela YILDIRIM

 SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Hakan ÖZTÜRK

 YAYIN KURULU

Hüseyin YILDIRIM

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yargıtay Üyesi

Doç. Dr. Adnan DEYNEKLİ

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi

Dr. Gürsel ÖZKAN

Ankara 16. İdare Mahkemesi Üyesi

Ayşe Neşe GÜL

TAA Eğitim Merkezi Müdürü

Osman ÖRME TAA Strateji Geliştirme Müdürü