Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Dergi hakkında bilgi.

 

Sahibi [Owner]
 
 
Servet Sarıkaya
 
 
Yazı İşleri Müdürü [Publication Editor]
 
 
Servet Sarıkaya
 
 
Editörler [Editors]
 
 
Doç. Dr. Ferudun Sezgin
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Beşevler/ANKARA
Editör Yardımcısı (Assistant Editor)
 
 
Arş. Gör. Dr. Serkan Koşar
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Beşevler/ANKARA
Kitap Eleştiri Editörü [Book Review Editor]
 
 
Prof. Dr. Mehmet Şişman
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ESKİŞEHİR
Editörler Kurulu [Editorial Advisory Board]
 
 
Prof. Dr. Ali Balcı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Cebeci/ANKARA
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (E)
Beytepe/ANKARA
Prof. Dr. Hüseyin Başar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Beytepe/ANKARA
Prof. Dr. Servet Özdemir
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Beşevler/ANKARA
Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (E)
Cebeci/ANKARA
Prof. Dr. Ziya Selçuk
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Beşevler/ANKARA
Uluslararası Editörler Danışma Kurulu [International Editorial Advisory Board]
 
 
Prof. Dr. Richard Bates
Deakin University
 
Prof. Dr. Duncan Waite
Texas State University
 
Prof. Dr. Aimee Howley
Ohio University
 
Prof. Dr. Spencer Maxcy
Louisiana State University
 
Prof. Dr. Craig Howley
ACCLAIM
 
Prof. Dr. Suzanne Grant Lewis
Harvard University
 
Prof. Dr. Mustafa Özcan
Rhode Island College
 
Hakem Kurulu [Editorial Board]
 
 
Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen
Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Duman
Muğla Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli
Okan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan Aydın
Eskiehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu
Marmara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri
Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz Akçay
Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cevat Celep
Kocaeli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feyzi Uluğ
TODAİE
Prof. Dr. Gürhan Can
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Şimşek
Bahçeşehir Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İnayet Aydın
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Doğan
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri
Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Şişman
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Özcan
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Çelikten
Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münevver Çetin
Marmara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya
Ege Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Özcan Demirel
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Turan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Spencer MAXCY
Louisiana State University
 
Prof. Dr. Songül Altınışık
TODAİE
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Vehbi Çelik
Mevlana Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Baykul
Yeditepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ahmet Doğanay
Çukurova Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ali Rıza Erdem
Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Alim Kaya
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Bekir Buluç
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Cemalettin İpek
Rize Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Cemil Yücel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ekber Tomul
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Korkmaz
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Feyyat Gökçe
Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hasan Basri Gündüz
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İbrahim Kocabaş
Fırat Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İ. Bakır Arabacı
Fırat Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. İlhan Günbayı
Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kürşad Yılmaz
Dumlupınar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Necati Cemaloğlu
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nehir Sert
Başkent Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nurdan Kalaycı
Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nurhayat Çelebi
Marmara Üniversitesi
İletişim |
©2014 - Sitede bulunan içerik internette ücretsiz olarak bulunan kaynaklardan derlenmiş, ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kaldırılması istenen yayın(lar) için lütfen mail gönderiniz.