Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi

Prof. Dr. Kudret SAYLAM (Rektör)

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Kudret SAYLAM (Rektör)

Editörler

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YAĞCI

Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Nuri BALOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Yasemin KIYMAZ

Yrd. Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Adem TAŞDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Bayram TAY

Yrd. Doç. Dr. Remzi Can

Dr. Alpaslan DURMUŞ

Dr. Sinan KAYA

Dil Editörleri

Yrd. Doç. Dr. Menderes ÜNAL

Akademik Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Sibel ERDURAN (Bristol University)

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer GEBAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Cahit KAVCAR (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevgi KOYUNCU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Bharath SRIRAMAN (The University of Montana)

Prof. Dr. Leman TARHAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TAN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ann THOMPSON (Iowa State University)

Prof. Dr. Lynne SCHRUM (George Mason University)

Prof. Dr. Mack SHELLEY (Iowa State University)

Doç. Dr. Mesut DURAN (Michigan-Dearborn University)

Doç. Dr. Cengiz ALACACI (F. International University)

Doç. Dr. Zsolt LAVICZA (Cambridge University)

Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Servet KARABAĞ (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR (Gazi Üniversitesi)

Dizgi Sorumluları

Arş. Gör. Didem ALSANCAK SIRAKAYA

Arş. Gör. Gül ÖZÜDOĞRU

Sekreterya

Arş.Gör. Hüseyin ATEŞ

Arş.Gör. Hamza YAKAR